Sustav poslovne analitike omogućava menadžmentu potpunu kontrolu poslovanja sa svim potrebnim analizama za lakše donošenje odluka.