fbpx

Registracija domen

Kakšen je postopek registracije domen?

Opis registracije domen

Domena je ime s katerim se pojavljate na internetu. Velikega pomena je to kako vas domena predstavlja in kaj sporoča o vas. Najbolje je izbrati razpoznavno domeno, ki nosi bistveno informacijo o vas oziroma o vaši dejavnosti. Registrirate lahko poljubno domeno, ki ustreza naslednjim zahtevam:

▪dovoljeni znaki so črke iz tabele in angleške abecede (A–Z), pri čemer ni razlike med malimi in velikimi črkami, številke (0–9) ter znak “-” (vezaj);
▪prvi ali zadnji znak ne sme biti vezaj;
▪niz na tretjem in četrtem mestu ne sme imeti dveh vezajev;
▪dolžina niza je lahko od 2 do 63 znakov;
▪niz ne sme biti enak že registrirani domeni pod določeno vrhnjo domeno. Izbira domenske končnice je odvisna od tega kakšne namene imate s spletno stranjo, kakšnega tipa je vsebina spletne strani in od tega od kod je publika, ki ji komunicirate: .si je slovenska domena .com je svetovna domena (okrajšava za angl. commercial) in najbolj razširjena domena na svetu .net je domena, ki se uporablja po vsem svetu (okrajšava za angl. Network) in ki jo največkrat povezujemo z omrežjem
Želeno domeno vpišite v iskalnik in preverite, če je ustrezna in ali je domena prosta. Registracija domene je možna za različno dolga časovna obdobja. Ko imensko domeno registrirate ste jo s tem zakupili in je ta vaša do izteka tega obdobja. Po tem je registracijo potrebno pravočasno podaljšati.
Zmeraj je možna zamenjava registrarja. Poskrbeli bomo za to, da boste pravočasno obveščeni o tem, da je potrebno podaljšati registracijo, ko se bo obdobje za katerega ste domeno registrirali iztekalo. Nudili vam bomo ustrezne informacije o domeni in vam omogočali spremembe kontaktnih in drugih podatkov, vezanih na domeno. Pri nas boste lahko podaljšali registracije, za vas bomo pa opravili tudi druge transakcije z vašo domeno.
Obvezni podatki, ki jih morate navesti ob registraciji:

▪ime in priimek (fizična oseba) oziroma podjetje/naziv (organizacija) nosilca;
▪naslov stalnega prebivališča (fizična oseba) oziroma sedež (organizacija) nosilca;
▪naslov elektronske pošte nosilca (kontaktni elektronski naslov);
▪telefonska in faks številka nosilca;
▪podatki o administrativni kontaktni osebi (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska in faks številka);
▪podatki o tehnični kontaktni osebi: lahko zunanji izvajalec, tudi registrar (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska in faks številka);
▪obdobje (1, 2, 3, 4 oz. 5 let) registracije. Opozorilo: Kot nosilec domene ste nam dolžni javiti morebitne spremembe (naslov, kontaktne osebe, telefon …), da s tem zagotovite, da so vsi podatki o nosilcu in kontaktnih osebah v bazi registriranih domen ves čas pravilni.
Cene za domeno .si so naslednje:

▪ 15,99 EUR (1 leto)
▪ 31,98 EUR (2 leti)
▪ 46,50 EUR (3 leta)
▪ 60,00 EUR (4 leta)
▪ 72,00 EUR (5 let)

Novice

08/05/2020

[WEBINAR] Kako preseliti poslovanje na splet v samo 48 urah?

Prodaja na spletu, ki omogoča neprekinjeno poslovanje, 24 ur na dan in 7 dni v tednu, je v času epidemije dobila še večji pomen.
07/05/2020

Ključne prednosti TRONpos OnlineShop

V tem hipu je učinkovita izdelava spletne trgovine še toliko pomembnejša. To vam narekujejo trenutne razmere, saj je selitev vašega poslovanja na splet v času epidemije […]
22/04/2020
najučinkovitejše vodenje podjetja Z ERP

ERP za najučinkovitejše vodenje podjetja

Popolna evidenca poslovnih dogodkov, hitra obdelava podatkov in varnost poslovanja so ključni dejavniki na poti do uspeha. Omogoča vam ga ERP informacijski sistem, ki se ponaša […]

Želite izvedeti več?

Pokličite nas: 02 300 3500

Kontakt