Sustav servisne dokumentacije omogućava jednostavno praćenje utroška materijala i usluga u servisnoj djelatnosti, praćenje servisera, vremensko praćenje i analizu servisnih događaja.