Politika privatnosti

Vrijedi od petka, 25. svibnja 2018. nadalje Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). Zato što uvodi novine u dosadašnju regulativu zaštite osobnih podataka, uključujući novu definiciju privole pojedinca za slanje i obradu osobnih podataka.

gdpr

Kako bismo spriječili neovlašteni pristup dobivenim podacima ili njihovo otkrivanje, održali točnost osobnih podataka i osigurali njihovu primjerenu upotrebu, koristimo se odgovarajućim tehničkim i organizacijskim postupcima za zaštitu podataka koje prikupljamo. Comtron doo ne može isključiti mogućnost zlouporabe podataka, budući da je internet unatoč sigurnosnim mjerama i sigurnosnim komunikacijskim protokolima nepredvidiv medij.

U Comtron d.o.o. poštujemo Vašu privatnost te se obvezujemo čuvati osobne podatke dobivene putem obrasca za prijavu na e-newsletter, prijave na našu web stranicu ili dobivene na bilo koji drugi način, pažljivo zaštićene, što znači da ćemo Vaše osobne podatke koristiti isključivo za slanje e-novosti, SMS vijesti i za ispunjenje Vaše narudžbe. Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama osim ako je to potrebno za ispunjenje vaše narudžbe.

Sve podatke prosljeđivat ćemo isključivo onima kojima su podaci potrebni isključivo za obradu narudžbi i pružanje usluga, onima koji su pod ugovorom o tajnosti podataka i samo našim zaposlenicima, održavateljima poslužitelja, vanjskim izvođačima za prijenos elektroničkih poruke i drugim povezanim društvima i/ili trećim osobama koje imaju sukladno važećim propisima, temelj za pribavljanje, obradu, prijenos ili pohranu osobnih podataka u ovim propisima, osobnu privolu korisnika ili u ugovornom odnosu. Korisnik je suglasan da prikupljene podatke možemo proslijediti poslovnim partnerima, održavateljima servera, vanjskim pružateljima usluga prosljeđivanja elektroničkih poruka i drugim povezanim društvima i/ili trećim osobama koje sukladno važećim propisima imaju temelj za prikupljanje, obradu, prosljeđivanje ili pohranjivanje osobnih podataka ovim pravilnikom, osobnom privolom korisnika ili u ugovornom odnosu.

Korisnik preuzima odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontakt podataka, a također je odgovoran za sigurnost pristupa svojim osobnim podacima. Kad god korisnik pristupi našoj web stranici, automatski se bilježe neki neosobni podaci (za web analitiku). Ove podatke koristimo za poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti, te podaci nisu podložni daljnjoj obradi i ne prosljeđuju se trećim stranama.

Davatelj može kontaktirati korisnika putem daljinske komunikacije samo ako se korisnik tome izričito ne protivi. Oglasne elektroničke poruke moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao oglasne poruke, a pošiljatelj mora biti jasno vidljiv.

U svakom trenutku možete zatražiti:
  • Odjava od primanja e-novosti klikom na link u primljenom e-mailu. Kada se odjavite, vašu e-mail adresu ćemo privremeno premjestiti u dnevnik odjavljenih korisnika
  • Ispravak ili promjena Vaših osobnih podataka slanjem pisanog zahtjeva na našu e-mail adresu: info@comtron.si
  • Trajno brisanje osobnih podataka, koje vodimo o vama, slanjem pisanog zahtjeva na našu e-mail adresu: info@comtron.si
  • Izvoz i pristup osobnim podacima, koje vodimo o vama, slanjem pisanog zahtjeva na našu e-mail adresu: info@comtron.si

Svi korisnici imaju pravo, sukladno ZVOP-1, u svakom trenutku zatražiti uvid u podatke koje naša tvrtka vodi o vama. Osim toga, u svakom trenutku možete promijeniti svoje podatke ili zatražiti njihovo brisanje iz postojeće baze podataka ili možete povući svoju privolu. To možete učiniti pisanim putem, e-poštom ili na adresi naše tvrtke. Kontakte možete pronaći na web stranici, pod "Kontakt". Djelomično povlačenje privole nije moguće. Nakon povlačenja odgovarajućeg pristanka, više vam nećemo pružati povezane usluge i svi povezani ugovori smatrat će se raskinutim u trenutku povlačenja pristanka. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njezina opoziva. Ukoliko još niste dali ili opozvali svoju privolu, Vaši osobni podaci neće se koristiti na način opisan u gornjim stavcima. Naravno, i dalje možete kupovati u online trgovini. U tom slučaju ćete dobiti samo podatke koji su nužni za provedbu procesa kupnje (npr. slanje računa, informacije o kupnji i sl.). Poništavanje podataka nije moguće u slučaju kada to nalaže zakon.

Pohrana podataka

Comtron doo će čuvati prikupljene podatke onoliko dugo koliko je prijeko potrebno za postizanje svrhe (procesa kupnje) za koju su obrađeni. Zatim se odmah brišu. Ukoliko postoji obveza društva i/ili porezna obveza čuvanja podataka, isti se brišu nakon 5 godina, osim ako propisima nije drukčije određeno. Vaši komunikacijski podaci također će biti izbrisani nakon tog razdoblja. Ako više ne trebamo vaše podatke u gore opisane svrhe, oni se čuvaju samo tijekom odgovarajućeg razdoblja zadržavanja u skladu s pravilima tvrtke ili poreznim zakonima i više se ne obrađuju u druge svrhe.

Društvene mreže i automatsko učitavanje slika

Surađujemo s raznim društvenim mrežama. Kada koristite ovu uslugu, vaš preglednik će se automatski spojiti na mrežu i prenijet će vašu IP adresu i druge podatke (kao što su kolačići) u slučaju da ste prethodno posjetili relevantno računalno okruženje ili platforma. Nastojimo izbjegavati takav prijenos podataka što je duže moguće dok ne dođe do stvarne interakcije s jednom od platformi. Klikom na odgovarajući simbol (npr. logotip Facebooka) izjavljujete da ste spremni komunicirati s odabranom platformom (u ovom slučaju Facebook) i da se slažete s prijenosom podataka o vama na odgovarajuću društvenu mrežu.

S Vašim osobnim podacima postupat ćemo pažljivo iu skladu sa zakonom.

Nakon odjave od primanja e-novosti, Vašu e-mail adresu premjestit ćemo u registar odjavljenih korisnika.

Osim toga, našim podacima upravlja isključivo tvrtka za web hosting koja poštuje i djeluje u skladu s GDPR zakonom.

Osobni podaci

Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju kao pojedinca: Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa i mjesto prebivališta. Comtron doo također pohranjuje podatke o vremenu i datumu registracije te osnovne podatke o pristupu online sadržajima, uključujući IP adresu korisnika i podatke koje web preglednik automatski šalje poslužitelju. Comtron doo ne prikuplja Vaše osobne podatke, osim kada nam Vi to omogućite i pristanete na to. To činite prilikom registracije u internetskoj trgovini, naručivanja e-biltena ili ispunjavanja kontakt forme.

Svi osobni podaci koje naša tvrtka prikupi na web stranici comtron.si pohranjuju se samo u elektroničkom obliku do opoziva privole korisnika.

Comtron d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za ispunjavanje poslovnih odnosa ili Vaših narudžbi (slanje naručenih proizvoda, faktura i faktura, obavijesti o isporuci i sl.), za rješavanje eventualnih problema ili nepravilnosti u platnom prometu ili neuspjelih transakcija na ili nakon kupnje ili u slučaju eventualne greške u knjigovodstvu robe, administracije tehničke prirode na web stranici. Sve s ciljem da vam omogući pristup vašem računu na kojem možete pratiti povijest narudžbi. Također će koristiti podatke za opću komunikaciju s vama iu svrhu izravnog marketinga.

Obvezujemo se da će osobni podaci dobiveni putem predmetne web stranice ostati u potpunosti pohranjeni, zaštićeni i obrađivani od strane tvrtke Comtron doo, sa svim osobnim podacima dobivenim u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka s europskim zakonodavstvom (EU direktive 95/46/EC, 2002/58/EC i sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). Najsuvremenije sigurnosne mjere koje koristimo nude optimalnu zaštitu od neovlaštenog pristupa podacima koji su nam dostavljeni ili koje smo pohranili. Podatke koje pohranjujemo nećemo prosljeđivati trećim stranama, osim vanjskih suradnika koji podatke mogu obrađivati isključivo u ime, za račun, prema uputama i pod kontrolom tvrtke Comtron doo (npr. pozivni centri , komunikacijske i promidžbene agencije, tiskare...) i državna nadzorna tijela na temelju njihova obrazloženog pisanog zahtjeva za potrebe vođenja određenog postupka. Web stranica comtron.si nalazi se na serveru tvrtke domovanje.com.

Za sigurnost podataka odgovoran je i sam korisnik na način da odgovorno postupa s korisničkim imenom i lozinkom za pristup Internet trgovini te na odgovarajući način brine o antivirusnoj softverskoj zaštiti svog računala.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom privatnosti ili načinom na koji se postupa s vašim osobnim podacima, slobodno nas kontaktirajte. Na temelju Vašeg zahtjeva obavijestit ćemo Vas pisanim putem i sukladno važećim propisima koji su osobni podaci prikupljeni tijekom Vašeg posjeta našoj web stranici.

Komunikacija s korisnicima / obrada podataka

Pravna osnova za obradu podataka tijekom procesa kupnje je članak 6. točka 1. podstavak b) GDPR-a (ispunjenje ugovora, predugovorne mjere i sva primjenjiva zakonska regulativa u području zaštite osobnih podataka) i članak 6. točka 1, podstavak a) GDPR (suglasnost) ako to zahtijeva mjerodavno pravo.

Uz prethodnu suglasnost na web stranici comtron, Comtron doo će obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

  • ispuniti ugovorne obveze u internetskoj trgovini u cijelosti (od narudžbe do završetka),
  • za slanje e-novosti vezanih uz brendove u vlasništvu Comtron doo - novosti, pogodnosti, akcije, popusti, članci...,
  • slanje odgovora na upite putem kontakt forme,
  • za povremenu analizu kupovnih navika i istraživanje tržišta u obliku ankete s ciljem optimizacije ponude u internetskoj trgovini i pružanja vama relevantnog sadržaja, za druge oblike obrade prenesenih podataka na koje korisnik web stranice izričito pristaje .

Comtron doo navedene podatke može obrađivati za vlastite potrebe do opoziva privole uz zahtjev za brisanje osobnih podataka iz baze. Tijekom upravljanja osobnim podacima, korisnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi na zahtjev. Korištenjem web stranice ili internetske trgovine korisnik potvrđuje da je upoznat s našom politikom privatnosti te da je pristanak na obradu njegovih osobnih podataka u svrhu navedenu ovom izjavom dobrovoljan.