Funkcionalnosti

Licence ERP TRONInterCenter

POS

PointOfSale

Funkcionalnosti

 • Sistem
 • Skladišče
 • Nabava
 • Maloprodaja
 • Potni nalogi

SELL

SELLEdition

Funkcionalnosti

 • Sistem
 • Skladišče
 • Nabava
 • Maloprodaja
 • Potni nalogi
 • Veleprodaja

SELLsk

SELLSaldo

Funkcionalnosti

 • Sistem
 • Skladišče
 • Nabava
 • Maloprodaja
 • Potni nalogi
 • Veleprodaja
 • Saldakonti
 • Plačilni promet

SBE

SmallBusinessEdition

Funkcionalnosti

 • Sistem
 • Skladišče
 • Nabava
 • Maloprodaja
 • Potni nalogi
 • Veleprodaja
 • Saldakonti
 • Plačilni promet
 • Glavna knjiga

POS - PointOfSale

Skladišče

TRONInterCenter zagotavlja podporo učinkovitemu obvladovanju vseh skladiščnih dogodkov s popolnim pregledom nad vašim blagom:


 • z možnostjo uporabe neomejenega števila različnih skladišč, (veleprodajna, maloprodajna, konsignacijska, proizvodna, servisna,…),
 • z drevesno klasifikacijo artiklov in izdelanim sistemom rezervacij,
 • s skladnostjo ISO-standardizirane dokumentacije,
 • s podporo lokacijskemu poslovanju in brezžičnim terminalom,
 • pregled dejanskih in prodajnih zalog po skladiščih ter rezervacij po skladiščih,
 • premikanje blaga med skladišči z medskladiščnimi prenosi.
Nabava

Nabavni sistem TRONInterCenter zagotavlja učinkovito obvladovanje nabavnega procesa:


 • nadzorovana nabava artiklov,
 • spremljanje izdanih naročil,
 • avtomatizirano generiranje naročil glede na potrebe,
 • minimalne in idealne zaloge,
 • naročanje po prednaročilih kupcev za sezonsko prodajo.
Maloprodaja

Celovit blagajniški sistem TRONpos z modernimi aplikacijami in funkcijami:


 • spremljanje in nadzor blagajniškega poslovanja,
 • materialno poslovanje,
 • upravljanje zaposlenih,
 • prilagojeni paketi, glede na dejavnost podjetja,
 • celovita podpora uporabnikom,
 • sledenje zakonskim spremembam,
 • možnost najema ali nakupa.
Potni nalogi
Modul omogoča možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim), izdelavo potnih nalogov po zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, izdelavo najrazličnejših pregledov, ter učinkovito povezanost z nastavljenimi šifranti. Iskanje potnih nalogov je mogoče po različnih kriterijih (po zaposlenem, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki). Vodimo pa lahko tudi evidence po izbranih kriterijih (npr. po številu prevoženih kilometrov in stroških potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju) in za izbrano časovno obdobje.

SELL - SELLEdition

Skladišče

TRONInterCenter zagotavlja podporo učinkovitemu obvladovanju vseh skladiščnih dogodkov s popolnim pregledom nad vašim blagom:


 • z možnostjo uporabe neomejenega števila različnih skladišč, (veleprodajna, maloprodajna, konsignacijska, proizvodna, servisna,…),
 • z drevesno klasifikacijo artiklov in izdelanim sistemom rezervacij,
 • s skladnostjo ISO-standardizirane dokumentacije,
 • s podporo lokacijskemu poslovanju in brezžičnim terminalom,
 • pregled dejanskih in prodajnih zalog po skladiščih ter rezervacij po skladiščih,
 • premikanje blaga med skladišči z medskladiščnimi prenosi.
Nabava

Nabavni sistem TRONInterCenter zagotavlja učinkovito obvladovanje nabavnega procesa:


 • nadzorovana nabava artiklov,
 • spremljanje izdanih naročil,
 • avtomatizirano generiranje naročil glede na potrebe,
 • minimalne in idealne zaloge,
 • naročanje po prednaročilih kupcev za sezonsko prodajo.
Maloprodaja

Celovit blagajniški sistem TRONpos z modernimi aplikacijami in funkcijami:


 • spremljanje in nadzor blagajniškega poslovanja,
 • materialno poslovanje,
 • upravljanje zaposlenih,
 • prilagojeni paketi, glede na dejavnost podjetja,
 • celovita podpora uporabnikom,
 • sledenje zakonskim spremembam,
 • možnost najema ali nakupa.
Potni nalogi
Modul omogoča možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim), izdelavo potnih nalogov po zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, izdelavo najrazličnejših pregledov, ter učinkovito povezanost z nastavljenimi šifranti. Iskanje potnih nalogov je mogoče po različnih kriterijih (po zaposlenem, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki). Vodimo pa lahko tudi evidence po izbranih kriterijih (npr. po številu prevoženih kilometrov in stroških potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju) in za izbrano časovno obdobje.
Veleprodaja

Veleprodajni sistem TRONInterCenter zagotavlja in omogoča učinkovit ter hiter potek dogodkov od prispelega povpraševanja do izvedbe prodaje:


 • učinkovito spremljanje poteka prodajnih aktivnosti in dokumentov,
 • enostavno ustvarjanje in ažuriranje cenikov,
 • vodenje cenikov v domači in tuji valuti,
 • določanje cenika kupcu,
 • avtomatizirano uporabo pogodbenih parametrov s kupci,
 • spremljanje dejanskih in prodajnih zalog,
 • spremljanje količin rezervacij in dokumentov rezervacij,
 • spremljanje prednaročil kupcev sezonske prodaje,
 • podporo dlančnikom,
 • neposredno integracija spletnih vmesnikov (B2B, B2C ...).

SELLsk - SELLSaldo

Skladišče

TRONInterCenter zagotavlja podporo učinkovitemu obvladovanju vseh skladiščnih dogodkov s popolnim pregledom nad vašim blagom:


 • z možnostjo uporabe neomejenega števila različnih skladišč, (veleprodajna, maloprodajna, konsignacijska, proizvodna, servisna,…),
 • z drevesno klasifikacijo artiklov in izdelanim sistemom rezervacij,
 • s skladnostjo ISO-standardizirane dokumentacije,
 • s podporo lokacijskemu poslovanju in brezžičnim terminalom,
 • pregled dejanskih in prodajnih zalog po skladiščih ter rezervacij po skladiščih,
 • premikanje blaga med skladišči z medskladiščnimi prenosi.
Nabava

Nabavni sistem TRONInterCenter zagotavlja učinkovito obvladovanje nabavnega procesa:


 • nadzorovana nabava artiklov,
 • spremljanje izdanih naročil,
 • avtomatizirano generiranje naročil glede na potrebe,
 • minimalne in idealne zaloge,
 • naročanje po prednaročilih kupcev za sezonsko prodajo.
Maloprodaja

Celovit blagajniški sistem TRONpos z modernimi aplikacijami in funkcijami:


 • spremljanje in nadzor blagajniškega poslovanja,
 • materialno poslovanje,
 • upravljanje zaposlenih,
 • prilagojeni paketi, glede na dejavnost podjetja,
 • celovita podpora uporabnikom,
 • sledenje zakonskim spremembam,
 • možnost najema ali nakupa.
Potni nalogi
Modul omogoča možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim), izdelavo potnih nalogov po zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, izdelavo najrazličnejših pregledov, ter učinkovito povezanost z nastavljenimi šifranti. Iskanje potnih nalogov je mogoče po različnih kriterijih (po zaposlenem, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki). Vodimo pa lahko tudi evidence po izbranih kriterijih (npr. po številu prevoženih kilometrov in stroških potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju) in za izbrano časovno obdobje.
Veleprodaja

Veleprodajni sistem TRONInterCenter zagotavlja in omogoča učinkovit ter hiter potek dogodkov od prispelega povpraševanja do izvedbe prodaje:


 • učinkovito spremljanje poteka prodajnih aktivnosti in dokumentov,
 • enostavno ustvarjanje in ažuriranje cenikov,
 • vodenje cenikov v domači in tuji valuti,
 • določanje cenika kupcu,
 • avtomatizirano uporabo pogodbenih parametrov s kupci,
 • spremljanje dejanskih in prodajnih zalog,
 • spremljanje količin rezervacij in dokumentov rezervacij,
 • spremljanje prednaročil kupcev sezonske prodaje,
 • podporo dlančnikom,
 • neposredno integracija spletnih vmesnikov (B2B, B2C ...).
Saldakonti

Popolno obvladovanje poslovanja s kupci in z dobavitelji:


 • izdelava finančnih temeljnic,
 • saldakontne izravnave, prevrednotenje saldakontnih postavk,
 • izračun zamudnih obresti in sledenje opominom,
 • kompenzacije in avtomatiziran plačilni promet,
 • davčne knjige in nadzor materialno-finančnega poslovanja,
 • generiranje prejetih računov iz prejema,
 • poštna in fakturna knjiga.
Plačilni promet

Plačilni promet omogoča elektronsko pripravo podatkov iz saldakontov dobaviteljev.


Možen je prenos delnih vrednosti računov v plačilne naloge za domače ali tuje dobavitelje. Nerealizirane naloge enostavno vrnemo v čakalno vrsto. Plačilni nalogi se ustvarijo v elektronski obliki in se preko strukture TKDIS prenesejo v bančni program za plačilni promet.


Avtomatizirana priprava plačilnega naloga na osnovi vnaprej pripravljenih šifrantov z možnostjo spremembe vpisanih podatkov. Kontrola vpisanih podatkov pred prenosom v elektronsko obdelavo podatkov. Enostaven, hiter in kontroliran uvoz bančnih izpiskov iz spletne banke v knjigovodsko temeljnico in sprotne kontrole dnevnega stanja. Zagotovljeno stanje transakcijskega računa za posamezni dan poslovnega leta.

SBE - SmallBusinessEdition

Skladišče

TRONInterCenter zagotavlja podporo učinkovitemu obvladovanju vseh skladiščnih dogodkov s popolnim pregledom nad vašim blagom:


 • z možnostjo uporabe neomejenega števila različnih skladišč, (veleprodajna, maloprodajna, konsignacijska, proizvodna, servisna,…),
 • z drevesno klasifikacijo artiklov in izdelanim sistemom rezervacij,
 • s skladnostjo ISO-standardizirane dokumentacije,
 • s podporo lokacijskemu poslovanju in brezžičnim terminalom,
 • pregled dejanskih in prodajnih zalog po skladiščih ter rezervacij po skladiščih,
 • premikanje blaga med skladišči z medskladiščnimi prenosi.
Nabava

Nabavni sistem TRONInterCenter zagotavlja učinkovito obvladovanje nabavnega procesa:


 • nadzorovana nabava artiklov,
 • spremljanje izdanih naročil,
 • avtomatizirano generiranje naročil glede na potrebe,
 • minimalne in idealne zaloge,
 • naročanje po prednaročilih kupcev za sezonsko prodajo.
Maloprodaja

Celovit blagajniški sistem TRONpos z modernimi aplikacijami in funkcijami:


 • spremljanje in nadzor blagajniškega poslovanja,
 • materialno poslovanje,
 • upravljanje zaposlenih,
 • prilagojeni paketi, glede na dejavnost podjetja,
 • celovita podpora uporabnikom,
 • sledenje zakonskim spremembam,
 • možnost najema ali nakupa.
Potni nalogi
Modul omogoča možnost izbire koncepta (dodeljevanje pravic zaposlenim), izdelavo potnih nalogov po zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, izdelavo najrazličnejših pregledov, ter učinkovito povezanost z nastavljenimi šifranti. Iskanje potnih nalogov je mogoče po različnih kriterijih (po zaposlenem, stroškovnem mestu, prevoznem sredstvu, stranki). Vodimo pa lahko tudi evidence po izbranih kriterijih (npr. po številu prevoženih kilometrov in stroških potovanj po zaposlenih ali po izbranem poslovnem partnerju) in za izbrano časovno obdobje.
Veleprodaja

Veleprodajni sistem TRONInterCenter zagotavlja in omogoča učinkovit ter hiter potek dogodkov od prispelega povpraševanja do izvedbe prodaje:


 • učinkovito spremljanje poteka prodajnih aktivnosti in dokumentov,
 • enostavno ustvarjanje in ažuriranje cenikov,
 • vodenje cenikov v domači in tuji valuti,
 • določanje cenika kupcu,
 • avtomatizirano uporabo pogodbenih parametrov s kupci,
 • spremljanje dejanskih in prodajnih zalog,
 • spremljanje količin rezervacij in dokumentov rezervacij,
 • spremljanje prednaročil kupcev sezonske prodaje,
 • podporo dlančnikom,
 • neposredno integracija spletnih vmesnikov (B2B, B2C ...).
Saldakonti

Popolno obvladovanje poslovanja s kupci in z dobavitelji:


 • izdelava finančnih temeljnic,
 • saldakontne izravnave, prevrednotenje saldakontnih postavk,
 • izračun zamudnih obresti in sledenje opominom,
 • kompenzacije in avtomatiziran plačilni promet,
 • davčne knjige in nadzor materialno-finančnega poslovanja,
 • generiranje prejetih računov iz prejema,
 • poštna in fakturna knjiga.
Plačilni promet

Plačilni promet omogoča elektronsko pripravo podatkov iz saldakontov dobaviteljev.


Možen je prenos delnih vrednosti računov v plačilne naloge za domače ali tuje dobavitelje. Nerealizirane naloge enostavno vrnemo v čakalno vrsto. Plačilni nalogi se ustvarijo v elektronski obliki in se preko strukture TKDIS prenesejo v bančni program za plačilni promet.


Avtomatizirana priprava plačilnega naloga na osnovi vnaprej pripravljenih šifrantov z možnostjo spremembe vpisanih podatkov. Kontrola vpisanih podatkov pred prenosom v elektronsko obdelavo podatkov. Enostaven, hiter in kontroliran uvoz bančnih izpiskov iz spletne banke v knjigovodsko temeljnico in sprotne kontrole dnevnega stanja. Zagotovljeno stanje transakcijskega računa za posamezni dan poslovnega leta.

Glavna knjiga

Popolna spremljava vseh računovodskih tokov podjetja in poslovanje v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi:


 • Bruto bilanca, kontne kartice, dnevnik glavne knjige,
 • izdelava bilanc in bilančnih poročil,
 • vodenje stroškovnega knjigovodstva,
 • avtomatizirani mesečni zaključki v glavno knjigo,
 • plače in kadrovska evidenca,
 • potni nalogi in osnovna sredstva.
Pregledi knjiženega prometa po dnevnikih, kontnih karticah, karticah konto-klient in sintetičnih pregledih.

Kontaktirajte naše strokovnjake


Če želite pridobiti ponudbo ali izvedeti več o izdelkih programske opreme Comtron, smo tu, da vam pomagamo.

Vas zanima

TRON inter Center

ERP TRONInterCenter

Nudimo zanesljiv poslovno informacijski sistem TRONInterCenter, katerega prednost je individualna prilagodljivost.

TRONwms skladiščni sistem

TRONwms

Zagotavljamo produktivnost v skladiščih s hitro odzivnostjo in nadzorom od naročila do dobave blaga.

Vertikalnerešitve

Vertikalne rešitve

Hitra implementacija v ERP z vertikalnimi rešitvami. Poleg celovite informacijske podpore osnovnim procesom poslovanja, je ERP TRONInterCenter razvil tudi informacijske rešitve, ki temeljijo na specifičnih panožnih zahtevah.

Kontakt