Monitoring of all essential business processes and control of projects in one place. TRONerp brings you a centralized solution that enables faster decision-making and increases the efficiency of your company.

Različni moduli so namenjeni različnim poslovnim področjem. Vsak modul črpa podatke z lastnega poslovnega področja, vendar pa vsi moduli podatke shranjujejo v eno centralno bazo. Programska rešitev ob tem omogoča tudi integracijo z vsemi podpornimi informacijskimi sistemi in spletnimi trgovinami. Zaradi sinhronizacije podatkov, vsi oddelki dostopajo do istega podatka v realnem času, kar občutno zmanjša možnost napak človeškega faktorja.