Popolna spremljava vseh računovodskih tokov podjetja ter poslovanje v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi.

Natančni podatki iz vseh področij združeni v centralizirano bazo in dostopnost v vsakem trenutku omogočajo hitre, kakovostne in tehtne odločitve.

Zaradi sinhronizacije podatkov, vsi oddelki dostopajo do istega podatka v realnem času, kar občutno zmanjša možnost napak človeškega faktorja.