Popolna spremljava vseh računovodskih tokov podjetja in poslovanje v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi: